Pozovite nas odmah

Opšti uslovi

Politika privatnosti

NATURAL HEALTH GROUP DOO posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama shodno pozitivnim propisima Republike Srbije.

Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

NATURAL HEALTH GROUP DOO sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti objašnjava koji postupci mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Pristupom na naš sajt dajete nam pravo da sakupljamo sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

Sakupljene informacije koristimo prvenstveno u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.

U svakom trenutku korisnici mogu da traže da se prikupljeni podaci izbrišu iz evidencije podataka.

NATURAL HEALTH GROUP DOO ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Dobijene informacije se mogu koristiti u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost.

NATURAL HEALTH GROUP DOO obaveštava korisnike da povremeno može objaviti podatke uopštenog značaja koji se tiču samog sajta ili NATURAL HEALTH GROUP DOO – na primer, broj posetilaca sajta, broj obavljenih kupovina isl, ali prilikom objavljivanja ovakvih podataka, isti nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci.

NATURAL HEALTH GROUP DOO nije odgovorna za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a ili direktnih poruka NATURAL HEALTH GROUP DOO. Nismo u obavezi da pratimo razgovore korisnika na chatu i samim tim se ne smatramo odgovornim za bilo koja saopštenja.

NATURAL HEALTH GROUP DOO garantuje da primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika shodno pozitivnim propisima Republike Srbije. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na NATURAL HEALTH GROUP DOO formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom NATURAL HEALTH GROUP DOO. Odlukom da NATURAL HEALTH GROUP DOO obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

NATURAL HEALTH GROUP DOO zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu NATURAL HEALTH GROUP DOO. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge NATURAL HEALTH GROUP DOO nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Reklamacije

Reklamacije na oštećenje u transportu

Veoma je važno da sva oštećenja u transportu, vidjliva na pakovanju proizvoda odmah prijavite kuriru koji vam isporuči robu. Svako oštećenje pri transportu kupac je dužan da prijavi u roku od 24h od prijema robe.

Ukoliko uočite takvo oštećenje, nemojte potpisati prijem pošiljke ili zamolite kurira da sačeka dok proverite da li oštećenje na pakovanju uslovilo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke.

Reklamacije na podatke ili pogrešnu vrstu robe

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj +381 63 488 800, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na e-mail shop@flex-cleaner.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku, odgovorićemo potrošaču na izjavljenu reklamaciju elektronskim putem (e-mail) tako što ćemo potvrditi prijem reklamacije, odnosno saopštiti broj pod kojim je zavedena Vaša reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija i obavestićemo Vas o daljem postupanju. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana a za rešavanje reklamacije je 15 dana od trenutka prijave iste.

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu ( elektronskim putem na shop@flex-cleaner.rs , ili na Tel: +381 63 488 800 ) uz dostavu Ugovora ili racuna, u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju sadržaće odluku da li prihvata reklamaciju,u slucaju prihvatanja proizvod ce biti zamenjen novim ili vracen novac kupcu, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Kupac primi odgovor Prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje Kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor Prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u propisanom roku, dužan je da ga o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Kupac je dužan da proizvod preda Prodavcu u originalnoj ambalaži u kojoj je dostavljen.

Pravo na odustajanje

Poštovani kupci, obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice flex-cleaner.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalno neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i račun-otpremnica koju je kupac prethodno dobio uz porudžbinu.

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Način plaćanja

Porudžbinu na dva načina:

  1. Kreditnom ili debitnom karticom na našoj veb stranici
  2. Narudžbinu platite u trenutku prijema paketa kurirskom službom gotovinom
    PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Cena dostave kurirske službe Post Express iznosi 300,00 dinara sa PDV-om.

Plaćanje proizvoda karticama na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti platnim karticama – VISA, Maestro, MasterCard, AMEX ili DinaCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i Bankom Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice. Niti jednog trenutka podaci o Vašoj platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Na stranici za plaćanje je potrebno da unesete sledeće podatke: Broj kartice, Datum isteka i CVC2/CVV2 kod, koje možete pročitati sa Vaše kartice. Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

O tome da li Vaša kartica podržava 3D secure validaciju, kako je možete aktivirati i na koji način je realizovana, možete se raspitati kod svoje banke izdavaoca kartice. Ukoliko Vaša kartica nema mogućnost 3D validacije, plaćanje možete izvršiti na uobičajen način, bez ovog dodatnog koraka.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro, MasterCard, AMEX ili DinaCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Isporuka

ZA KUPCE IZ REPUBLIKE SRBIJE

Vršimo isporuku na kućnu adresu za sve porudžbine na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa kurirskom službom Post Express.

Isporuka porudžbina biće naplaćena po važećem cenovniku kurirske sluzbe Post Express koje zajedno sa uslovima možete pogledati na sledećem linku https://www.posta.rs/cir/alati/KalkulatorCena.aspx?vrPos=peSrb

Isporuka robe je 2-15 radnih dana, u zavisnosti od stanja na lageru i broja porudzbina za artikle koji moraju da se prave.

Kurir pošiljke donosi na adresu do 12h, a ukoliko Vam ne odgovara vreme isporuke u prepodnevnim časovima, u napomeni možete naglasiti do 19h.

ZA KUPCE IZ INOSTRANSTVA

Prilikom kreiranja porudzbine mozete odabrati uslugu slanja POST EXPORT sluzbom ili DHL sluzbom.

Ukoliko se opredelite za dostavu putem kurirske službe POST EXPORT cena slanja pošijke za Evropu je 15 EUR, ostale zemlje 20 EUR.

Očekivano vreme dospeća za svaku zemlju možete ovde proveriti https://www.posta.rs/cir/alati/KalkulatorCena.aspx?vrPos=paketIno&vrUsl=pex

Flex ispisano crnim slovima

Flex Health Natural d.o.o.

Nedeljka Gvozdenovića 28, Novi Beograd

MB: 21831697

PIB: 113249095

Radno vreme: 09:00-21:00

             class=  

Korpa0
There are no products in the cart!
Poručite odmah - plaćanje pouzećem
0